Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Op alle producten en diensten van Vlieg Coaching zijn de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van toepassing. Voor vragen, opmerkingen of klachten, kun je contact opnemen: hans@vliegcoaching.nl.

Zeg je ja tegen een offerte of voorstel van Vlieg Coaching? Dan ga je daarmee akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

  1. Registratie Kamer van Koophandel

Vlieg Coaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57781133.

 

  1. Privacy beleid

Als je met Vlieg Coaching werkt dan gaat het over jouw of jullie persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jij bepaalt dus wat en wanneer je hierover deelt met andere mensen. Vlieg Coaching werkt volgens de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Dit betekent dat Vlieg Coaching niets uit onze sessies deelt wat naar jou of jullie organisatie is te herleiden.

 

Aantekeningen

Na een sessie maak ik korte aantekeningen. Deze aantekeningen bevatten de grote lijnen van wat we hebben besproken, welke oefeningen ik heb ingezet en wat ik mogelijk in een volgende sessie wil doen.

 

Om jouw privacy te garanderen, wordt de map met aantekeningen vergrendeld met een wachtwoord. Ook vermeld ik in deze gespreksverslagen enkel jouw initialen, waardoor deze gespreksverslagen niet te herleiden zijn naar jouw privé-gegevens. Wil je een verslag opvragen of laten verwijderen? Neem contact met me op via hans@vliegcoaching.nl.

 

Online leeromgeving en online assesments

In sommige programma’s werkt Vlieg Coaching met een online leeromgeving. Je ontvangt dan een

wachtwoord en gebruikersnaam. De eerste keer dat je inlogt, kies je zelf een nieuw wachtwoord.

Alle antwoorden die je in de online leeromgeving invult, zijn enkel zichtbaar voor jou en mij. Niet voor de organisatie waarvoor je werkt, niet voor andere teamleden.

 

Voor de online testen en assesments gelden dezelfde richtlijnen.

 

Soms gebruik ik antwoorden of resultaten voor onderzoek of promotie van mijn producten of diensten. Hierbij zorg ik er altijd voor dat de antwoorden anoniem zijn, waardoor ze niet naar jou te herleiden zijn. Door gebruik te maken van één van mijn producten of diensten ga je hiermee akkoord. Geanonimiseerde gegevens kunnen derhalve niet worden verwijderd.

 

Derde partijen

Vlieg Coaching is voor de AVG verwerkingsverantwoordelijk. In sommige gevallen ook de verwerker. Vlieg Coaching maakt ook gebruik van derde partijen als verwerker, te weten Google Analytics, Active Campaign, ANewSpring en Calendly.

 

Vlieg Coaching heeft met deze verwerkers overeenkomsten die de privacy van gegevens waarborgt.

 

Als opdrachtgever heb je een aantal rechten:

 

 

 

Recht op vergetelheid

De opdrachtgever kan Vlieg Coaching verzoeken om alle gegevens te verwijderen. De opdrachtgever kan gebruik maken van dit recht indien: de gegevens niet meer nodig zijn, de betrokkene zijn of haar toestemming wil intrekken, de betrokkene bezwaar maakt, er sprake is van onrechtmatig gebruik, de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken.

 

In algemeen belang worden geanonimiseerde gegevens wel bewaard om de kwaliteit van onze diensten en instrumenten te waarborgen en verbeteren. De gegevens worden in dit geval gescrambled zodat het niet mogelijk is de gegevens te herleiden naar betrokkene.

 

Recht op dataportabiliteit

De opdrachtgever kan Vlieg Coaching verzoeken om zijn of haar gegevens over te dragen. Vlieg Coaching levert de data waar mogelijk aan in CSV-, Excel- of pdf-format indien gevraagd.

Gegevens die een opdrachtgever kan opvragen: persoons- en contactgegevens, programmavoorstel en gespreksverslagen.

 

Recht op inzage

De opdrachtgever kan Vlieg Coaching verzoeken om inzage in zijn of haar gegevens. Gegevens die ter inzage zijn voor een opdrachtgever: persoons- en contactgegevens, programmavoorstel, eventuele gespreksverslagen. Werkaantekening worden geanonimiseerd. Deze zijn derhalve niet ter inzage.

 

Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn slechts zichtbaar voor de procesbegeleider die het coaching programma vormgeeft.

 

Recht op rectificatie en aanvulling

De opdrachtgever kan Vlieg Coaching verzoeken gegevens te rectificeren of aan te vullen.

 

Recht op beperking van verwerking

De opdrachtgever kan Vlieg Coaching verzoeken om de verwerking van gegevens te beperken, indien gegevens mogelijk onjuist zijn, gegevens niet meer nodig zijn met uitsluitsel van een beperkt aantal gegevens of dat de verwerking onrechtmatig is.

 

Recht op een menselijke blik bij besluiten

Vlieg Coaching maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De opdrachtgever heeft desalniettemin altijd recht op een menselijke blik bij besluiten. Mogelijkerwijs leidt dit tot herziening van een besluit.

 

Recht van bezwaar

De opdrachtgever kan ten alle tijden bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar gegevens. Dit recht is expliciet opgenomen in het programma voorstel voor de start van een programma.

 

  1. Facturering

Maak je gebruik van mijn diensten of producten, dan ontvang je hiervoor een factuur. De data van facturering wordt vermeld in het voorstel dat je van Vlieg Coaching ontvangt. Ga je hiermee akkoord, dan heb je na de factuurdatum 8 dagen de tijd om de betreffende factuur te betalen.

 

  1. Annulering

Een voorstel van Vlieg Coaching is altijd gebaseerd op een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Dit betekent dat elk voorstel is opgesteld aan de hand van de specificaties van de opdrachtgever. Na bevestiging van de opdracht heeft de opdrachtgever daarom geen wettelijke bedenktijd om de opdracht in te trekken.

 

Uiteraard gaat Vlieg Coaching graag het gesprek aan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de opdracht aan te passen, zodat het past binnen jouw of jullie ontwikkeling.

 

  1. Aansprakelijkheid

Als coach en procesbegeleider probeert Vlieg Coaching zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Dat doe ik door naar je te luisteren, je te adviseren en in sommige gevallen door te verwijzen naar andere hulpverleners. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor je eigen keuzes, beslissingen, gedrag en voor de gevolgen hiervan. Met voorbehoud van opzet of grove schuld is mijn maximale aansprakelijkheid het bedrag dat volgens de offerte in rekening is gebracht.

 

  1. Ethische Code

Vlieg Coaching houdt zich aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

 

Heb je een klacht over mijn werkwijze?

Je kunt dan contact met Vlieg Coaching opnemen via hans@vliegcoaching.nl.

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op via hans@vliegcoaching.nl.

Laat ons u bellen

Vul het onderstaande contact formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Plan een afspraak in

Vul het onderstaande contact formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vul je gegevens in en ontvang direct ons prijsoverzicht